Kisah Sepucuk Surat dalam Botol

Kisah Sepucuk Surat dalam Botol – Suatu ketika, Kaisar Romawi menulis dan mengirim sepucuk surat kepada Muawiyah bin Abi Supyan. Surat itu dibawa oleh seorang utusan. Sang Kaisar ingin menguju kecerdasan Muawiyah. Dalam suratnya yang dimasukkan dalam sebuah botol, Kaisar Romawi menulis, “Beritahukan kepada saya tentang sesuatu yang tidak ada kiblatnya, tentang sesuatu yang tidak punya ayah, yang tidak punya keluarga (Ibu-Bapak) dan orang yang dibawa-bawa oleh kuburannya. Juga tentang tiga (3) makhluk yang tidak dicipta dalam rahim, tentang sesuatu setengahnya dan yang tidak terbilang. Kirimlah sesuatu dalam botol yang menjadi bibit (sumber) segala sesuatu”.

Merasa tak sanggup menjawab permintaan sang Kaisar, Muawiyag segera mengirimkan surat dalam botol tersebut kepada Abdullah bin Abbas, seorang ahli hadis dan fikih terkemuka kala itu.
Surat dalam Botol
Begitu menerima surat tersebut, Abdullah bin Abbas tersenyum. Ia pun menulis jawaban yang diminta. “Yang tidak punya kiblat adalah Ka’bah. Yang tidak punya ayah adalah Isa. Yang tidak punya keluarga (Ayah-Ibu) ialah Adam. Yang dibawa-bawa oleh kuburannya ialah Yunus yang ditelan ikan hiu. Adapun tiga (3) makhluk yang tidak dicipta dalam rahim ialah domba Nabi Ibrahim, unta betina Nabi Shalih dan ular Nabi Musa.

Adapun sesuatu itu ialah orang berakal yang menggunakan akalnya. Setengah (separuh) dari sesuatu ialah orang yang tidak berakal tetapi mengikuti pendapat orang-orang yang berakal. Ada pun yang tidak terbilang (tidak ada apa-apa) ialah orang yang tidak berakal dan tidak mau mengikuti pikiran orang-orang yang berakal.

Setelah itu Abdullah bin Abbas mengambil botol dan mengisinya penuh dengar Air. Ia lalu berkata, “Air adalah bibit (sumber) segala sesuatu”.

Jawaban surat itu segera di serahkan kepada Muawiyah. Pendiri Daulat Umayyah itu tersenyum kagum atas jawaban Abdullah bin Abbas. Tanpa menunggu lama ia segera mengirimkan jawaban itu kepada Kaisar Romawi.

Nah ada tambahan ilmu lagi untuk kamu pengunjung setia Farid #1 SEO, semoga kisah sepucuk surat dalam botol bisa bermanfaat.

Botol Air Kemasan Cukup Sekali Pakai

Kamu tentu suka membawa minum dengan menggunakan botol bekas air minum kemasan kan? Atau mungkin di rumah kamu, botol tersebur klik disini.

Kisah Sepucuk Surat dalam Botol | Farid | 4.5